Actie 2022

Scroll this

THEMA WONEN

Over wonen

Wonen is een wonderlijk werkwoord.
Wanneer woont men? Als men slaapt,
een sleutel omdraait, eet of baadt?

Wonen, dat is niet zozeer iets doen,
maar op een plek zijn waar men liefheeft,
goedemorgen zegt, zijn hoed neerlegt.

Wonen doet men altijd ergens,
stad of land, op stand of in de bocht
van een rivier.

Of hier.

Ingmar Heytze

Zaterdag 15 oktober 2022 bent u heel welkom op de Grote Markt van Leuven voor onze jaarlijkse actie en themawandeling rond armoede en sociale uitsluiting. Dit jaar staan we des te meer stil bij het thema wonen en de impact hiervan op mensen in armoede. Meer concrete info van deze dag is terug te vinden op onze affiche, bij alle betrokken partners of via onze facebookpagina: https://www.facebook.com/armoedeknelt

Tags: